Sök

Våra ramar håller oss förankrade i verkligheten

Historik
Över 50 år av kunnande på ett ställe
Initiativtagare och grundare till företaget var hus- och industrikonstruktören Arne Hill. Verksamheten startade i mitten på 50-talet och har sedan dess haft en behaglig utveckling med liten personalomsättning, kontinuitet i ledning och ingen växtverk. Antalet anställda har ökat från 6-7 st i mitten på 70-talet till nuvarande styrka runt 20 personer.
Tyvärr finns ej grundaren kvar i företaget. Arne Hill lämnade oss i mitten av 80-talet och startade Arne Hill AS i Oslo. Namnet Arne Hill AB har behållits men verksamheten bedrivs numera under namnet Hillstatik AB, kallat Hills.
Genom åren har mycket förändrats i branschen men den stabilitet som vi på Hills har kunnat åtnjuta har gjort det möjligt att behålla samma värden och idéer som för över 50 år sedan. Vi är fortfarande ett kunskapsföretag med koncentration på byggnadskonstruktioner.

Idag
Att leverera handlingar är inte nog
Vår ambition är att när man väljer oss som samarbetspartner ska det inte bara vara som leverantör, vi vill dela med oss av hela vår kunskapsbank och erfarenhet för att alltid kunna bidra maximalt till varje projekt men givetvis kan vi kliva in när som helst i ett projekt, helt efter beställarens önskemål.

Framtiden
Vårt mål är att bli ännu bättre på att vara oss själva
Vi ska etablera oss som marknadens ledande företag inom byggteknik och statik med prefab som specialområde. Hills mål är att ytterligare befästa vår position som aktören på marknaden med absolut bäst kunskaper inom prefabricerade konstruktioner.
Vår interna strävan är att alla som arbetar här ska vara kompletta konstruktörer. På Hills skyndar vi långsamt för att skapa möjligheten för våra anställda att på sikt ta ett stort helhetsansvar inom varje enskild projekt.