Sök

T30

I hjärtat av Stockholm, bara ett stenkast från Sergels torg, moderniserar fastighetsägaren AMF hela Stockholmsgallerian. Målet har varit att få till en miljö där människan är i centrum istället för byggnaderna, trots att det ligger mitt i city. En känsla av att kunna koppla av stadslivet och ta en liten paus i vardagen har varit målet. Därav namnet ”Urban Escape”.
Hillstatik har i samarbete med Contiga AB projekterat nästan samtliga stommar för fastigheterna Trollhättan runt och i gallerian. T30, T31, T31b, T32 och T33 samt aula, förbindelsegångar mm i och mellan dessa komplexa projekt.

I just detta projekt, Trollhättan 30 eller kort och gott T30, har befintlig stomme rivits ner till gatunivå men de båda garagevåningarna har behållits och förstärkts. Detta har givit möjlighet att bygga nya lättillgängliga och flexibla butiker och restauranger i gatuplan och våningen ovanför gatan samt ett toppmodernt kontorshus i 9 våningar uppe på detta.
Utmaningen har legat i att i rätt tid och till rätt pris och kvalitet få fram en stomme som dels är lätt att montera dels lätt att anpassa för butikernas framtida behov. Just logistiken har varit en konstant och svårlöst parameter. Kringliggande gator och fastigheter, inklusive butiker och entréer till övriga fastigheter i gallerian varit i full drift under hela bygget. Dessutom är det mitt i city med de mycket speciella transportparametrar det medför, även för själva projekteringen.

Att kombinera detta med möjligheten att i princip obegränsat bygga om första bjälklaget, butikernas övervåningar, har ställt stora krav på kreativitet, förståelse för vad som kan komma att önskas i framtiden och inte minst ett stort förtroende mellan Hillstatik och övriga aktörer såsom fastighetsägare (AMF), entreprenörer (Skanska, NCC och Zengun) och alla andra projektörer vilkas namn är så många att de inte räknas upp.

Däremot bör det mycket goda samarbetet mellan och förståelsen för Contigas, vår kunds, behov och önskemål, och vice versa, nämnas. Utan ett stort mått av engagemang, öppenhet och nyfikenhet från båda håll hade detta inte gått att genomföra. Det är en av hörnstenarna i all Hillstatiks verksamhet och det vi är mest stolta över att kunna bidra med i våra projekt.

Vi vågar påstå det på pappret var ett ”omöjligt” uppdrag men med vår samlade kompetens och vilja att hitta lösningar så vart alla tillslut nöjda.